Birou Executiv

Birou Executiv

Biroul Executiv este format dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar general şi un trezorier, aleşi pentru un mandat de 4 ani în mod individual de către Consiliul Judeţean al Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi. Membrii Biroului Executiv conduc în mod curent lucrările acestuia şi activitatea permanentă a CMD Iaşi.
Biroul Executiv se întruneşte săptămânal, sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui, şi ia decizii valabile cu votul majorităţii simple a membrilor prezenţi.

Componenta BEX

PROGRAM DE AUDIENTE:

PREŞEDINTE Colegiul Medicilor Dentisti Iaşi, Prof.Univ.Dr. NORINA CONSUELA FORNA

LUNI, 09.00-10.00

VICEPREŞEDINTE Colegiul Medicilor Dentisti Iasi, Prof.Univ.Dr. SILVIA MÂRŢU

JOI, 09.00-10.00

VICEPREŞEDINTE Colegiul Medicilor Dentisti Iasi, Prof.Univ.Dr. DĂNILĂ IOAN

MARŢI, 09.00-10.00

SECRETAR Colegiul Medicilor Dentisti Iasi,  Dr. PĂRUŞ DORIN-ALEXANDRU

MIERCURI, 12.00-13.00

 

Vezi si COMPONENTA CONSILIULUI CMD IASI si REPREZENATNTI CMD IASI in AGN

 

Personalul angajat în cadrul Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi este format din:

  • Expert contabil Ciubara Magdalina
  • avocat Secrieriu Valentin
  • secretar Adriana Pleşca
  • secretar Simion Ana Raluca
  • secretar Daniela Naciu
  • departament IT – Baltag Alexandru Ionut

Leave a Comment