Atestat EMC

Atestat de studii complementare pentru medicii dentisti- Implantologie Orala

1

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Cursurile şi stagiile practice se vor desfăşura în Baza Clinică de Învăţământ Stomatologic a Facultăţii de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi.

 

l.Rolul  si  locul in terapia  implantoprotetica  in stomatologia   moderna-  inter­relatia  dintre  implantologia   orala  si celelalte discipline  stomatologice:

– 3 cursuri a 2 ore;

– 3 ore de intrebari si comentarii pe marginea cursurilor;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare.

2. Anatomia  clinica a aparatului   dentomaxilar   –  oferta  osoasa in terapia implantoprotetica    – aspecte  privind  selectia si pozltionarea   implanturilor   pe creasta  alveolara:

– 3 cursuri a 2 ore;

– 3 ore de intrebari sicomentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursu lui anterior.

3. Clasificarea   edentatiilor   in terapia  implantoprotetica;    edentatii  si modalitati de solutionare   a acestora  prin  intermediul  complexului  terapeutic implanto-protetic:

– 3 cursuri  a 2 ore;

– 3 ore de intrebari   si comentarii;   cate o ora pentru fiecare curs;

– 1 ora de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursu lui anterior.

 

4. Evaluarea   campului  protetic  si a statusului   biologic general  al pacientului in  perspectiva   inserarii  implanturilor    dentare-  diagnostic  preopcrator,    bilant preprotetic,   analiza  si planificarca   secventiala  a cazului,  indicatii  si contraindicatii,:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 3 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– 1 ora de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursu lui anterior.

 

5. Biomedica  A.D.M. si rolul  acesteia in terapia  implanto-  protetica:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 3 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– 1 ora de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursu lui anterior.

 

6. Biomateriale   utilizate  in practica  implantologica-   titanul,  masele cera mice, materiale   si membrane   biologice utilizate  in tehnicile  de augmentarc   osoasa:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 3 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursului anterior.

 

7. Fiziologia  osteogenezei,  a osteointegrarii   (osteoacceptarii) si  patologia osteodezintegrarii,    raportata   la modele biologice:

– 4 cursuri a 3 ore;

– 4 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursului anterior.

 

8. Optimizarea   campului  protetic  in vederea  inserarii   implanturilor   dentare­ asanarea   cavitatii orale  (reconstituirea    leziunilor  coronare,  tratamente endodontice   si periapicale   unde este cazul, extractia   resturilor   radiculare irecuperabile),   chirurgia   mucoasei  patologice  si a leziunilor  parodontale:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 5 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat rnaterialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursului anterior.

 

9. Protezarea   preimplantara    fiziologica   autoechilibrata-    etapa  de baza a terapiei  implanto-protetice:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 5 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursului anterior.

 

10. Reconstructia   crestelor  edentate  eu deficit osos utilizand  metode  de augmentare   osoasa autogena  cu grefe recoltate  din creasta  iliaca, neurocraniu, tibie si mandibula,   materiale   sintetice  pe baza de hidroxiapatita,    fosfat tricalcic  sau materiale  omologe (os liofilizat,  refrigerat   si uscat),  sustinute  in principal   de membrane   biologice:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 5 ore de intrebari sicomentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursului anterior.

 

11. Osteo-distractia   in vederea  crearii  ofertei  implantare:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 5 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursului anterior.

 

12. Sisteme si tipuri  de implanturi   utilizate  in terapia  implantoprotetica:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 5 ore de intrebari si  comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursului anterior.

 

13. Insertia  imediat  postextractionala    a implantelor   orale:

– 3 cursuri a 3 ore;

– 5 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– 2 ore de precizat materialul bibliografic  de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de exam en din tematica cursului anterior.

 

14. Insertia  implanturilor    in crestele  alveolare  cu diferite  forme  si oferte osoase:

– 3 cursuri a 3 ore;

– 3 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursului anterior.

 

15. Restaurari   protetice pc implanturi- biomecanica aparatului dento­ maxilar, tehnici de amprentare  sl realizare a lucrarilor protetice:

 – 5 cursuri a 3 ore;

– 5 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursului anterior.

 

16. Accidente si incidente in practica implantologica-   modalitati   de solut,ionare   a acestora:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 5 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– l ora  de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursu lui anterior.

 

] 7. Dispensarizarea pacientilor purtatori  de implanturi:

– 5 cursuri a 2 ore;

– 5 ore de intrebari si comentarii; cate o ora pentru fiecare curs;

– 1 ora de precizat materialul bibliografic de studiu si discutii lamuritoare;

– 2 ore de examen din tematica cursu lui anterior.

 

18. Curs recapitulativ: Reabilitarea orala  implanto- protetica:

– 5 cursuri a 3 ore;

– 3 ore lamuriri material bibliografic pentru examen;

– 10 ore discut.ii interactive din tematica cursurilor;

– 3 ore examen final proba scrisa;

– 10 are corectare  teze  scrise  si afisare  rezultate.

Total   ore  curs  = 178 ore

Total  ore intrebarl   si  raspunsuri   = 75 ore

Total  ore discuti  si analiza  material   bibliografic  =28 ore

Total ore seminarii  = 45 ore

 

      Pregatire   Practica

 

1. Prezentarea   truselor  de implantologie   si modalitatile   de utilizare:   10 ore

2. Inserarea   implanturilor    pe simulatoare.   Inserarea   implanturilor    pe coasta de vita:20 ore

3. Montarea   componentelor   protetice  pe implanturi   si modalitati  practice  de amprentare:   20 ore

4. Variante   practice  de protezare   pe implanturi   analizate  pe modele in articulator:   20 ore

5. Participarea    la interventiile   chirurgicale   de inserare  a implanturilor:  30 ore

6. Inserarea   practica  a implanturilor    pe pacient  in conditii  de competenta garantata   deconducatorul   modulului  de pregatire   (in acord  cu pachetul  de optiuni)

7. Protezarea   provizorie  si apoi definitiva  a pacientului,  la care medicul  aflat in pregatire   a inserat  implanturile,   sub directa  supraveghere   a responsabilului de pregatire.   (in acord  cu pachetul  deoptiuni)

 

Pentru mai multe informatii – secretariat ASRRO
janacondurache@yahoo.com
Tel: 0735 523 366

Leave a Comment

Din aceeasi categorie:
Certificate of complementary studies for dental doctors- Oral Implantology – Coordinator Prof. Dr. Norina Consuela Forna Academic year 2015-2016

 

Certificat d’études complémentaires pour les médecins dentaire- Implantologie Orale Année académique 2015-2016

Închide