Leave a Comment

Din aceeasi categorie:
Convocare Adunarea Generală Ordinară a CMD Iaşi 5/12 martie 2016

C O N V O C A R E   Se convoaca ADUNAREA  GENERALA ORDINARA   a C.M.D. Iasi  pentru data...

Lista evenimente 2016

Eveniment Locatie Data Credite Info Universitatea „Apollonia” din Iaşi Congres Internaţional 2016 Iasi 3-5 martie 2016 24 SITE ICOI World...

Închide