Din aceeasi categorie:
HG NR. 577/2017 DENUMIRE CALIFICARE ABSOLVENȚI – DR. MEDIC STOMATOLOG

Hotărârea Guvernului nr. 577/2017 privind aprobarea denumirilor calificărilor şi titlurilor conferite absolvenților învățământului universitar de licență înmatriculați în anul I de studii...

Legea 333/2003 privind paza bunurilor

"Societățile comerciale, cabinetele medicale inființate incepând cu data de 12 iunie 2012 trebuie sa detina un document referitor la ”analiza...

Închide