Legislatie

HG nr. 140/2018 pachete servicii şi Contract-cadru 2018-2019

HG nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 270 din data de 27 martie 2018

Din aceeasi categorie:
Au fost comunicate condiţiile în baza cărora furnizorii de servicii medicale îşi pot prelungi relaţiile contractuale

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iaşi (CJAS) începe să încheie contracte cu furnizorii de servicii medicale din judeţ pentru...

Consultare aprobare norme metodologice

Stimati consilieri, In urma postarii pe site-ul Ministerului Sanatatii la rubrica Transparenta Decizionala a Ordinului pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea,...

Închide