Anunturi Noutati

În atenţia medicilor care deţin pemis de radiologie

Conform actului legislativ ”Norme  privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și  desemnarea experților acreditați în protecție radiologică” din mai 2018, apar urmatoarele modificari privind prelungirea valabilităţii permisului de exercitare nivel 1 si 2 la 10 ani* :

 

Art. 46. – (1) În cazul prelungirii valabilității permisului de exercitare de nivel 1 și 2 pentru domeniile generatori de radiații, surse închise de radiații, surse deschise de radiații, radiodiagnostic, radioterapie, complex, acceleratori de particule, activități cu risc nesemnificativ – tehnici nucleare, cererea va fi însoțită de:

  1. a) copiile documentelor care demonstrează îndeplinirea condițiilor specificate în prezentele norme;
  2. b) absolvirea, în ultimii 5 ani, a unui curs de protecție radiologică adecvat pentru nivelul permisului și practica desfășurată;
  3. c) copia documentelor care atestă achitarea tarifului de autorizare prevăzute de regulamentul în vigoare;
  4. d) copia permisului pentru care se solicită prelungirea valabilităț

 

(2) Cererea de prelungire şi documentaţia prevăzută la alin. (1) trebuie înregistrate la registratura CNCAN înainte de data expirării permisului. În acest caz, valabilitatea permisului specificat la alin. (1) lit. d) se prelungeşte fără a mai fi necesară examinarea posesorului permisului.

 

*Proiect condus de Prof.Univ.Dr. Norina Forna – Vicepresedinte CMDR

Din aceeasi categorie:
Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în protecție radiologică

URGENT! ÎN ATENŢIA MEDICILOR STOMATOLOGI DIN JUDEŢUL IAŞI!

Vă informăm de obligativitatea la Direcția de Sănătate Publică Iaşi, conform adresei 10249/17.04.2018, pentru care veți lua legatura de urgență...

Închide