IMPORTANT Noutati

Anunt Consiliu Judetean si Adunare Generala CMD Iasi

În sedinta ordinara din 22 Ianuarie 2019, in conformitate cu prevederile art. 517 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Biroul Executiv Iasi

 

decide convocarea şedinţei de Consiliu judeţean Iaşi pentru 21 februarie 2019, ora 19:00, Hotel Unirea, având ca ordine de zi:

  • Bilanţul financiar contabil pe anul 2019,
  • Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al CMD Iasi pe anul 2019,
  • Diverse

 şi a şedinţei de Adunare Generală teritorială pe 22 februarie 2019, ora 12.00, Hotel Unirea în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare a şedinţei din 15 februarie 2019, ora 09:00, Cladirea Habitat Proiect, Iasi, cu următoarea ordine de zi:

  • Raportul Preşedintelui Colegiului Medicilor Dentisti Iaşi,
  • Raportul de activitate al Comisiilor Colegiului Medicilor Dentisti Iaşi  pe anul 2018,
  • Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiară a Colegiului Medicilor Dentisti Iaşi  pe anul 2018,
  • Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Colegiului Medicilor Dentisti Iaşi  pe anul 2019,
  • Diverse

 

Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi

Prof.Univ.Dr. NORINA-CONSUELA FORNA

Leave a Comment

Din aceeasi categorie:
Utilizare muzica in regim ambiental in Cabinetul de medicina dentara

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că Biroul executiv național al Colegiului Medicilor Dentiști din România, prin adresa nr....

Motiune privind proiectul de Ordonanta pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul sanatatii

Închide