Legislatie

Informare legislativă 56/2020 – TD – CNAS – Proiect ordin prelungire prevederi OMS nr. 397/2018

Proiectul de ordin pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019  şi pentru prorogarea unor termene, publicat pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în secțiunea Transparență decizională, în data de 12.05.2020

Proiect_Ordin_prelungire_O397_836_2018

Din aceeasi categorie:
Informare legislativă 55/2020 – MOf – OUG nr. 64/2020

Ordonanței de urgență nr. 64/2020 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru...

Informare legislativă 54/2020 – ANMCS – Recomandări cabinete stomatologice

Recomandările referitoare la prevenirea infecțiilor virale în cabinetele de stomatologie/medicină dentară în perioada post stare de urgență elaborate și publicate...

Închide