Legislatie

Informare legislativă 84/2020 – TD – CNAS – Modificare/completare Ordin MS nr. 397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018

Ordinului pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, pentru stabilirea unor măsuri în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, publicat pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în secțiunea Transparență decizională, în data de 22.05.2020.

Proiect_de_ordin-22.05.2020

Din aceeasi categorie:
Informare legislativă 82/2020 – MOf – Ordin MS nr. 874/2020 obligativitate purtare mască, triaj epidemiologic și dezinfectare obligatorie a mâinilor

Ordinul  ministrului sănătății nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea...

Informare legislativă 82/2020 -TD CNAS – proiect completare HG nr. 140/2018

Forma actualizată a proiectului de HOTĂRÂRE privind completarea H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care...

Închide