Legislatie

Informare legislativă 85/2020 – MOf – Ordin MS nr. 873/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului MS nr. 828/2020

Ordinul ministrului sănătății nr. 873/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi la nivelul unităţilor sanitare non-COVID pe perioada stării de alertă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. nr. 437 din 25 mai 2020.

Este atașată și versiunea consolidată a Ordinului MS nr. 828/2020.

Printre altele:

– conform art. 3 indice 1 din Ordinul MS nr. 828/2020, „nerespectarea de către cabinetele stomatologice şi de către unităţile sanitare non-COVID din sistemul public şi privat a prevederilor prezentului ordin se constată, conform competenţelor, de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Sanitare de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi al Serviciului control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi se sancţionează în conformitate cu prevederile art. 18, art. 291, art. 30 lit. f) -j), n), o) şi p), art. 31 lit. a) -d), f) -j) şi art. 34 lit. b), m), n) şi o) din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare”.

– a fost reglementată utilizarea sistemului de izolare cu digă, în cazul folosirii instrumentarului rotativ – pct. 3 lit. i) din Anexa nr. 1 (în varianta agreată a fost cuprinsă sintagma „se recomandă”).

Ordin MS 828_2020 cab_stoma stare alerta rev2_2020.05.25

Download (DOCX, 22KB)

Din aceeasi categorie:
Informare legislativă 84/2020 – TD – CNAS – Modificare/completare Ordin MS nr. 397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018

Ordinului pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018...

Informare legislativă 82/2020 – MOf – Ordin MS nr. 874/2020 obligativitate purtare mască, triaj epidemiologic și dezinfectare obligatorie a mâinilor

Ordinul  ministrului sănătății nr. 874/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea...

Închide