Noutati

Decizia nr. 20/2CN/2020 pentru modificarea Deciziei Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România – Lege5.ro

În temeiul art. 534 şi al art. 535 lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

Art. I. –

Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 11/2005 privind stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru al Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 17 octombrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. –

Membrii Colegiului Medicilor Stomatologi din România care exercită profesia de medic stomatolog au obligaţia de a achita lunar cotizaţia de membru după cum urmează:

a) 60 de lei, începând cu 1 ianuarie 2021;

b) 80 de lei, începând cu 1 ianuarie 2022.”

2. În tot cuprinsul deciziei sintagma “medic dentist” se înlocuieşte cu sintagma “medic stomatolog”, iar sintagma “Colegiul Medicilor Dentişti din România” se înlocuieşte cu sintagma “Colegiul Medicilor Stomatologi din România”.

Preşedintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România,
Ecaterina Ionescu

Bucureşti, 16 decembrie 2020.

Nr. 20/2CN.

Textul integral se afla pe – https://lege5.ro/gratuit/gm4tmojygqzq/decizia-nr-20-2cn-2020-pentru-modificarea-deciziei-consiliului-national-al-colegiului-medicilor-dentisti-din-romania-nr-11-2005-privind-stabilirea-cuantumului-cotizatiei-de-membru-al-colegiului-medici

Din aceeasi categorie:
În atenția tuturor cabinetelor înregistrate în RUCM

FORMULARE ELECTRONICE PENTRU RAPORTAREA DĂRII DE SEAMĂ SAN CERCETARE STATISTICĂ – 2021 TERMEN PENTRU RAPORTARE  05 – 21 IANUARIE 2022...

Clarificari privind ordinul 1761

In cazul in care intampinati probleme va rugam sa ne scrieti pe colmdentiasi@yahoo.com

Închide