Legislatie

Legea 333/2003 privind paza bunurilor

  • “Societățile comerciale, cabinetele medicale inființate incepând cu data de 12 iunie 2012 trebuie sa detina un document referitor la ”analiza de risc la securitate fizica”.
  • Persoanele juridice infiintate anterior pot intocmi aceasta analiza de risc pana la 1 iulie 2018.
  • ART. 2 (1) Ministerele şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, regiile autonome, companiile şi societăţile naţionale, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de natura capitalului social, precum şi alte organizaţii care deţin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unităţi, sunt obligate să asigure paza acestora.

 

  • (2) Persoanele fizice pot apela pentru protecţia personală la serviciile unor societăţi specializate de pază şi protecţie, în condiţiile prezentei legi.
  • Termenul (…) privind obligația elaborării analizei de risc la securitate fizică de către unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (…), înființate până la data de 16 iunie 2012, se prorogă până la data de 1 iulie 2018

Din aceeasi categorie:
Castigatori Ed.II Balul Medicului Stomatolog Iesean

Stoleriu Simona - BaSS Iași - 10-12 Mai 2018 Vatamanu Maria - EPA Madrid - 13-15 Septembrie 2018  

Adunarea Generală Ordinară a CMD Iași 3 Martie 2018 ora 09:00

  Stimați membri, Vă invităm, Sâmbătă, 3 Martie 2018, începând cu ora 09:00 la Hotel Ramada pentru a participa la...

Închide