[email protected] / +40 (769) 496 458

Anunt Consiliu Judetean si Adunare Generala CMD Iasi

În sedinta ordinara din 22 Ianuarie 2019, in conformitate cu prevederile art. 517 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Dentişti din România adoptat prin Decizia Adunării generale naţionale a Colegiului Medicilor Dentişti din România nr. 5/2007, cu modificările şi completările ulterioare,

 

Biroul Executiv Iasi

 

decide convocarea şedinţei de Consiliu judeţean Iaşi pentru 21 februarie 2019, ora 19:00, Hotel Unirea, având ca ordine de zi:

  • Bilanţul financiar contabil pe anul 2019,
  • Aprobarea proiectului de Buget de venituri si cheltuieli al CMD Iasi pe anul 2019,
  • Diverse

 şi a şedinţei de Adunare Generală teritorială pe 22 februarie 2019, ora 12.00, Hotel Unirea în cazul neîntrunirii cvorumului la prima convocare a şedinţei din 15 februarie 2019, ora 09:00, Cladirea Habitat Proiect, Iasi, cu următoarea ordine de zi:

  • Raportul Preşedintelui Colegiului Medicilor Dentisti Iaşi,
  • Raportul de activitate al Comisiilor Colegiului Medicilor Dentisti Iaşi  pe anul 2018,
  • Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea financiară a Colegiului Medicilor Dentisti Iaşi  pe anul 2018,
  • Aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Colegiului Medicilor Dentisti Iaşi  pe anul 2019,
  • Diverse

 

Preşedinte Colegiul Medicilor Dentişti Iaşi

Prof.Univ.Dr. NORINA-CONSUELA FORNA

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Print

Alte articole

Program cu publicul

Luni:        08:00-13:00
Marți:      11:00-16:00
Miercuri: 08:00-13:00
Joi:          11:00-16:00
Vineri     Fără program cu publicul

Contact

Registratură:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 496 458

Secretariat:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

Contabilitate:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 818 163

EMC:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

 

Președinte

Dr. Sebastian Lupu