Category - Birou Executiv

Birou Executiv

Birou Executiv

Biroul Executiv este format dintr-un preşedinte, doi vicepreşedinţi, un secretar general şi un trezorier, aleşi pentru un mandat de 4 ani în mod individual de către Consiliul Judeţean al Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi...

Birou Executiv

Atribuţii

Atribuţiile Biroului Executiv: asigură activitatea permanentă a Colegiului Medicilor Dentişti Iaşi şi conduce şedinţele Consiliului Judeţean; aprobă angajarea de personal şi asigură execuţia bugetului; întocmeşte rapoartele...