COVID -19

16.04.2020 Actualizare definiții de caz și metodologie de supraveghere COVID-19

Definițiile de caz pentru COVID-19, actualizate la data de 16.04.2020, pot fi consultate aici.

Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), actualizată la data de 16.04.2020, poate fi consultată aici.

3.04.2020 Decizia Biroului executiv național nr. 25/3BExN/2020 privind aprobarea Recomandărilor cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 25/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Recomandările cuprinzând unele măsuri detaliate privind triajul epidemiologic al pacienților și protecția pacienților și a personalului medical în contextul infecției cu COVID-19, poate fi consultat aici.

31.03.2020 Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020 privind aprobarea Ghidului măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora, revizia 1

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 19/3BExN/2020 a fost aprobat Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora, revizia 1, în urma modificărilor și completărilor aduse OUG nr. 30/2020 prin OUG nr. 32/2020 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 și pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecție socială (OUG nr. 32/2020 poate fi consultată aici, iar OUG nr. 30/2020 în forma consolidată poate fi consultată aici).

Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora, revizia 1, poate fi consultat aici.

Decizia Consiliului național nr. 12/2CN/2020 privind suspendarea obligației de plată a cotizației de membru al CMSR pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii

Luând în considerare că o atribuție fundamentală a corpului profesional este aceea de a apăra demnitatea și de a promova drepturile și interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apreciind că se impune adoptarea la nivelul CMSR, în primul rând, a unor măsuri sustenabile de protecție a membrilor, pe termen determinat, în echilibru cu nevoia de a asigura capacitatea funcțională și administrativă a corpului profesional, la nivel național și teritorial, pe termen mediu și lung, raportat inclusiv și la necesitatea achiziționării de echipamente, aplicații informatice și servicii care să asigure continuarea activității preponderent prin mijloace electronice, coordonarea și colaborarea între organele de conducere și comisiile corpului profesional, precum și între corpul profesional, membrii săi și autorități, în condițiile în care necesitatea de adoptare a unor astfel de măsuri intervine într-un context excepțional ce nu putea fi previzionat, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit, prin videoconferință, în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 12/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii:

 1. obligația de plată a cotizației de membru al CMSR se suspendă;
 2. procedurile privind suspendarea exercitării profesiei de medic stomatolog în temeiul art. 546 alin. (1) din Legea nr. 95/1995 se suspendă.

2. Se menține valabilitatea documentelor eliberate de Colegiul Medicilor Stomatologi din România, inclusiv de colegiile teritoriale, care expiră pe perioada stării de urgență.

Se recomandă medicilor stomatologi reînnoirea asigurării de răspundere civilă profesională în situația în care valabilitatea acesteia expiră pe perioada stării de urgență, pentru păstrarea continuității, având în vedere faptul că acest document nu se încadrează în ipoteza dispozițiilor art. 14 din Decretul 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României.

3. La nivel local, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, fiecare colegiu teritorial va adopta decizii proprii privind măsuri de scutire de taxe datorate colegiului teritorial respectiv, în temeiul deciziilor adoptate de organele de conducere ale CMSR sau ale colegiului teritorial.

4. Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii se suspendă obligațiile de plată a tuturor taxelor stabilite în sarcina membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi Timiș.

5. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

Decizia Consiliului național nr. 13/2CN/2020 privind suspendarea activităților corespunzătoare emiterii de către colegiile teritoriale a avizului prevăzut la art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu excepția situației în care avizul este necesar pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, precum și a soluționării cauzelor disciplinare pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României

Având în vedere dispozițiile Decretului Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, precum și cele ale art. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19, Consiliul național al Colegiului Medicilor Stomatologi din România reunit, prin videoconferință, în ședință extraordinară la data de 26 martie 2020 a adoptat Decizia nr. 13/2CN/2020 prin care s-au stabilit următoarele:

1. Se suspendă activitățile corespunzătoare emiterii de către colegiile teritoriale a avizului prevăzut la art. 512 alin. (1) lit. t) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu excepția situației în care avizul este necesar pentru efectuarea intervențiilor stomatologice de urgență, pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii.

2. Se suspendă soluționarea cauzelor disciplinare aflate pe rolul comisiilor de disciplină constituite la nivel național sau local, precum și a termenelor procedurale aferente, pe perioada decretării stării de urgență pe teritoriul României.

3. Birourile executive ale colegilor teritoriale vor aduce la cunoștința tuturor membrilor colegiilor în cauză dispozițiile deciziei, inclusiv prin publicarea acesteia la sediul și pe site-urile proprii.

Textul integral al deciziei poate fi consultat aici.

27.03.2020 Precizări și măsuri solicitate Ministerului Sănătății referitoare la cabinetele de medicină dentară, publice sau private, care pot asigura intervențiile stomatologice de urgență

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, prin adresa nr. 921/27.03.2020, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a comunicat Ministerului Sănătății solicitări privind formularea de precizări și adoptarea de măsuri referitoare la cabinetele de medicină dentară, publice sau private, care pot asigura intervențiile stomatologice de urgență.

Textul adresei poate fi consultat aici.

25.03.2020 Revenire la adresa către Ministerul Sănătății pentru procurare echipament de protecție si biocide pentru medicii stomatologi

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată Ministerului Sănătății solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind măsurile de protecție dispuse la nivelul Ministerului Sănătății aplicabile atât medicilor stomatologi implicați în tratarea urgențelor medicale, cât și pacienților; procedurile de lucru, echipamentele de protecție și materialele necesare asigurării unui grad real de protecție al medicilor stomatologi și deopotrivă al pacienților stabilite la nivelul Ministerului Sănătății; locațiile de unde pot fi procurate echipamentele și materialele precizate în alineatul anterior, precum și modalitățile efective din care acestea pot fi obținute.

Textul adresei poate fi consultat aici.

Către:
Ministerul Sănătății
Intrarea Cristian Popișteanu nr. 1-3, sector 1, 010024, București

În atenția
Domnului Ministru
Conf. dr. Victor Sebastian COSTACHE

Domnului Secretar de stat
Conf. dr. Horațiu MOLDOVAN

STIMATE DOMNULE MINISTRU,
STIMATE DOMNULE SECRETAR DE STAT,

Subscrisul, Colegiul Medicilor Stomatologi din România,

Având în vedere implicațiile de gravitate deosebită, provocate asupra sănătății întregii populații de propagarea violentă și accelerată a pandemiei de COVID-19,

luând în considerare obligația imperativă a asigurării protecției adecvate a personalului medical stomatologic implicat în mod direct în activitatea de tratare a urgențelor medicale – și, pe cale de consecință, expus nemijlocit riscului de infecție cu Coronavirusul SARS-CoV-2,

în conformitate cu dispozițiile art. 1 alin. (2) al Ordonanței Militare nr. 2/2020,

analizând numeroasele apeluri și solicitări, pe deplin justificate, ale medicilor stomatologi care asigură permanența în tratarea cazurilor de urgență stomatologică, conform legislației aplicabile, vizând necesitatea accesului profesioniștilor la echipamentele de protecție corespunzătoare tipului de infecție indusă de Coronavirusul SARS-CoV-2, precum și la dezinfectanți, respectiv substanțe biocide corespunzătoare, care, în prezent, lipsesc cu desăvârșire din piața românească de profil,

cu referire directă la adresa nr. 859/19.03.2020, înaintată de subscrisul instituției pe care o conduceți,

formulează prezenta

REVENIRE

prin care vă solicităm:

 • să ne informați care sunt toate măsurile de protecție dispuse la nivelul Ministerului Sănătății aplicabile atât medicilor stomatologi implicați în tratarea urgențelor medicale, cât și pacienților;
 • să ne precizați exhaustiv care sunt procedurile de lucru, echipamentele de protecție și materialele necesare asigurării unui grad real de protecție al medicilor stomatologi și deopotrivă al pacienților;
 • să indicați care sunt locațiile de unde pot fi procurate echipamentele și materialele precizate în alineatul anterior, precum și modalitățile efective din care acestea pot fi obținute;
 • să ne precizați expres dacă, în ipoteza în care accesul la echipamentele de protecție și la materialele necesare dezinfecției corespunzătoare este restricționat profesioniștilor, medicul stomatolog implicat în tratarea urgențelor ar trebui să efectueze procedura cu asumarea riscului ridicat de infectare sau dacă acesta trebuie să își încalce jurământul profesional depus, refuzând celor în nevoie stringentă tratamentul, riscând inclusiv sancțiuni disciplinare grave din partea angajatorilor.

 

Cu deosebită considerație,
Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

24.03.2020 - Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020 privind adoptarea precizărilor referitoare la efectuarea de către cabinetele de medicină dentară publice și private a intervențiilor stomatologice de urgență și a Planului de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020 au fost realizate precizări referitoare la efectuarea de către cabinetele de medicină dentară publice și private a intervențiilor stomatologice de urgență și a fost aprobat Planul de măsuri privind cadrul general de efectuare a intervențiilor stomatologice de urgență.

Decizia Biroului executiv național nr. 16/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Modelul registrului special de evidență întocmit de colegiile teritoriale poate fi consultat aici (format vedere – pag. 1 în dreapta, pag. 2 în stânga).

Pe perioada suspendării temporare a activității cabinetelor de medicină dentară în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente potrivit legii, intervențiile stomatologice de urgență se pot efectua și în cabinete de medicină dentară publice sau private, care respectă normativele legale în vigoare referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu COVID-19.
Urgențele stomatologice asigurate de cabinetele de medicină dentară sunt cele prevăzute în Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență aprobate prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020.

24.03.2020 - Decizia Biroului executiv național nr. 15/3BExN/2020 privind adoptarea de măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 15/3BExN/2020 au fost stabilite o serie de măsuri suplimentare pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2.

Decizia Biroului executiv național nr. 15/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

O parte din măsuri sunt prezentate în cele ce urmează.

Art. 1. – (1) Medicii stomatologi au obligația să respecte cu strictețe și fără nicio abatere de la lege dispozițiile autorităților competente.
(2) Medicii stomatologi au obligația să respecte și să aplice în orice împrejurare normele de deontologie ale profesiei de medic stomatolog, să nu aducă prejudicii reputației profesiei sau altor membri, respectând statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România, denumit în continuare și CMSR, și să aibă un comportament demn în exercitarea profesiei ori a calității de membru al CMSR, inclusiv, și mai ales în contextul evoluției situației epidemiologice pe teritoriul României ca urmare a răspândirii infecției cu COVID-19,:
a) să se informeze din surse oficiale cu privire la aspecte care au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog, cu demersurile, măsurile și recomandările Colegiului Medicilor Stomatologi din România și
b) să evite participarea la propagarea unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire.
Art. 2. – (1) La nivelul fiecărui colegiu teritorial se va asigura constituirea Grupului local de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirusul SARS-CoV-2, denumit în continuare Grupul local de lucru.
(2) Grupurile locale de lucru prevăzute la art. 1 vor exercita următoarele atribuții:
a) elaborarea de propuneri referitoare la prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu Coronavirusul SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către membrii colegiului teritorial, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional;
b) centralizarea problemelor cu care se confruntă membrii colegiului teritorial privind implementarea măsurilor pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirusul SARS-CoV-2 dispuse de autoritățile competente;
c) centralizarea situației membrilor corpului profesional aflați în dificultate sau în situații deosebite (medici stomatologi în vârstă, singuri; medici stomatologi cu grave probleme de sănătate aflați în imposibilitate de deplasare; medici stomatologi care au calitatea de persoane singure din familia monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările și completările ulterioare etc);
d) inițierea și coordonarea, alături de organizații neguvernamentale, de acțiuni de voluntariat, fie de exercitare a activităților profesionale de către medici stomatologi în contextul limitării și prevenirii răspândirii infecției cu COVID-19, fie de ajutorare prin mijloace legale a membrilor corpului profesional care se încadrează în categorii cu grad ridicat de risc (persoane peste 65 de ani etc.);
e) inițierea de apeluri către comunitatea locală, inclusiv către mediul de afaceri, pentru donarea de echipamente de protecție, dezinfectanți etc. sau de sume de bani către personal medical și entități implicate în gestionarea răspândirii infecției cu COVID-19;
f) centralizarea solicitărilor adresate colegiului teritorial de către autoritățile publice implicate în adoptarea și implementarea de măsuri în contextul infecției cu COVID-19 și soluționarea acestora cu respectarea dispozițiilor Grupului de lucru național, și a deciziilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România;
g) centralizarea cabinetelor de medicină dentară care pot efectua intervențiile stomatologice de urgență și înscrierea acestora într-un registru special întocmit și actualizat la nivelul fiecărui colegiu teritorial;
h) comunicarea către Grupul de lucru național, în cel mai scurt timp posibil, a informațiilor prevăzute la lit. a)-g).
Art. 3. Activitatea grupurilor locale de lucru prevăzute la art. 1 va fi coordonată de Grupul de lucru național.
Art. 4. – (1) În vedere îndeplinirii atribuției prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. f), biroul executiv al colegiului teritorial va întocmi registrul și va asigura gestiunea informațiilor ce vor fi înscrise/ actualizate/radiate în cadrul acestuia, respectiv:
a) datele de identificare a cabinetului de medicină dentară (denumire, cod unic de înregistrare/cod fiscal, sediu social);
b) datele de contact (telefon, poștă electronică, site);
c) activitățile profesionale autorizate pentru desfășurarea în cadrul unității sanitare,
d) numele reprezentantului legal;
e) locația în care se efectuează intervențiile stomatologice de urgență și
f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal privind îndeplinirea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, precum și a condițiilor stabilite prin decizii ale organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi în România în activitatea de asistență stomatologică de urgență.
(2) În situația în care reprezentantul legal nu deține calitatea de medic stomatolog, declarația pe propria răspundere va fi dată de medicul stomatolog coordonator al activității de asistență stomatologică de urgență sau, dacă nu există un coordonator, de către medicul stomatolog care efectuează efectiv această activitate.
(3) Birourile executive ale colegiilor teritoriale au obligația de a comunica informațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) Grupului de lucru național și autorităților competente, în timp real, și vor asigura publicarea acestora pe site-urile proprii.
Art. 7. Birourile executive ale colegiilor teritoriale vor adopta măsurile prevăzute în Regulamentul de organizare și funcționare în situația constatării propagării de către medicii stomatologi a unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, care au legătură cu exercitarea profesiei de medic stomatolog sau cu exercitarea atribuțiilor specifice corpului profesional.
Art. 8. Birourile executive ale colegiilor teritoriale și grupurile locale de lucru vor aduce la îndeplinire dispozițiile art. 2, 4, 6 și 7.

24.03.2020 - Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020 privind aprobarea Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020 a fost aprobat Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora.

Decizia Biroului executiv național nr. 14/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Informarea privind Ghidul măsurilor de protecție socială care pot fi aplicate formelor de exercitare a profesiei de medic stomatolog și salariaților acestora poate fi consultată aici.

23.03.2020 Adresă către autoritățile competente privind necesitatea adoptării de prevederi suplimentare prin care să fie incluși în categoria beneficiarilor de indemnizații compensatorii toți medicii stomatologi, oricare ar fi forma de exercitare a profesiei și indiferent dacă au calitatea de angajatori sau nu

Raportat la dispozițiile art. 1 și 2 din Decizia Biroului executiv național nr. 12/3BExN/2020, a fost comunicată autorităților competente solicitarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România privind necesitatea adoptării de prevederi suplimentare prin care să fie incluși în categoria beneficiarilor de indemnizații compensatorii toți medicii stomatologi, oricare ar fi forma de exercitare a profesiei și indiferent dacă au calitatea de angajatori sau nu.

Textul adresei poate fi consultat aici.

În materialul comunicat autorităților competente s-au menționat următoarele:

 • OUG nr. 30/2020 prevede la art. XI și la art. XV, acordarea, în condițiile prevăzute de actul normativ,  a unor indemnizații salariaților, respectiv profesioniștilor care nu au calitatea de angajatori, dar nu sunt prevăzute măsuri și pentru profesioniștii titulari ai cabinetelor individuale, grupate sau asociate ori asociații din societățile medicale, entități organizate în cazul medicilor stomatologi, în baza prevederilor OG nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, care au calitatea de angajator, în condițiile în care aceștia nu au dreptul de a fi angajați ai propriilor forme de exercitare a profesiei, așa cum s-a precizat și în adresele nr. 881/20.03.2020, respectiv nr. 852 și 854/19.03.2020;
 • în cadrul art. XI-XIII din OUG nr. 30/2020 sunt reglementate documentele și modalitatea de  obținere a indemnizațiilor de care beneficiază salariații angajatorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de actul normativ, însă nu sunt reglementate documentele și modalitatea de obținere a indemnizațiilor la care pot avea acces medicii stomatologi care își exercită profesia fie ca titulari ai cabinetelor individuale, asociați în cadrul societăților medicale, indiferent dacă au sau nu au calitatea de angajatori, fie în calitate de persoană fizică independentă (entitate diferită de persoana fizică autorizată care se înregistrează la Registrul comerțului și care nu poate exercita profesii medicale în această calitate), ca urmare a înregistrării la administrația financiară în a cărei rază domiciliază profesionistul respectiv.

Suplimentar acestor măsuri, o categorie specială care mai trebuie avută în vedere este reprezentată de medicii stomatologi aflați în relații contractuale cu Casa de Asigurări de Sănătate, pentru care trebuie adoptate de urgență reglementări exprese prin care să se prevadă derogări de la   dispozițiile privitoare la respectarea programului de lucru, necesitarea de realizare a manoperelor de specialitate, amânarea reevaluării până la reluarea activității profesionale (existând la acest moment somații către medicii stomatologi efectuate de unele case de asigurări de sănătate județene pentru efectuarea acestui demers) inclusiv diminuarea obligațiilor de plată aferente evaluării, în condițiile în care acestea se realizează pe baza autoevaluării, luând în considerare și necesitatea suspendării contractului de furnizare a asistenței stomatologice în sistemul public al asigurărilor de sănătate.

S-a precizat că în contextul suspendării activităților în cabinetele de medicină dentară, toate aceste cabinete, respectiv medicii stomatologi și salariații acestora, nu mai au niciun venit realizat prin singura activitate posibilă și permisă unui cabinet de medicină dentară, respectiv furnizarea de servicii stomatologice.

22.03.2020 CMSR Recomandări pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 13/3BExN/2020 au fost aprobate Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență.

Decizia Biroului Executiv național nr. 13/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență pot fi consultate aici.

Informarea privind Recomandările pentru prevenirea răspândirii COVID-19 în activitatea stomatologică de urgență poate fi consultată aici.

Este considerată urgență stomatologică situația în care pacientul are nevoie de îngrijiri medicale imediate pentru controlul durerii, infecției sau sângerării, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (3) din Codul deontologic adoptat prin Decizia Adunării generale naționale prin Decizia nr. 15/2010.

American Dental Association (ADA) precizează că urgențele stomatologice pot pune în pericol viața și necesită tratament imediat pentru a opri sângerarea și pentru a atenua durerea sau infecția.

Urgențele stomatologice (medico-dentare) sunt următoarele:

 1. hemoragia postextracțională;
 2. durerea datorată pulpitei acute;
 3. durerea datorată parodontitei apicale acute;
 4. pericoronarita dinților incluși;
 5. alveolita postextracțională;
 6. celulitele / abcesele periosoase;
 7. fracturile de maxilar/mandibulă (imobilizare de urgență);
 8. luxația articulației temporo-mandibulare;
 9. traumatisme dento-alveolare (luxații, avulsii, fracturi dentare cu interesarea camerei pulpare);
 10. gingvostomatita ulceronecrotică.

Pentru tratamentul urgențelor stomatologice în contextul COVID-19, atât în cazul pacienților confirmați, cât și în cazul pacienților suspecți, vor fi respectate toate măsurile de prevenire stabilite de reglementările legale în vigoare, la care suplimentar recomandăm:

 1. în sala de așteptare distanța între pacienți va fi de 2 m;
 2. însoțitorii și pacienții vor primi în sala de așteptare măști chirurgicale și li se vor aplica măsuri de decontaminare și dezinfecție;
 3. personalul medical va purta obligatoriu echipamentul individual de protecție recomandat pentru procedurile care generează aerosoli: mască N5 sau FFP2 standard/echivalent, halat impermeabil de unică folosință/combinezon, mănuși de unică utilizare, ochelari de protecție/vizieră;
 4. se va proceda la nebulizarea cabinetului după fiecare pacient; după nebulizare, se așteaptă o perioadă de 2-4 ore, după care se poate desfășura din nou activitatea stomatologică; nebulizarea cabinetului apare ca măsură obligatorie în multe studii și articole publicate cu privire la acordarea asistenței stomatologice de urgență pentru pacienții suspecți sau diagnosticați cu infecție COVID-19.

Urgențele stomatologice vor fi asigurate de către cabinetele de medicină dentară de urgență din cadrul UPU din structura spitalelor regionale și județene de urgență, care funcționează conform Ordinului ministrului sănătății publice nr. 1706/2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor, cu modificările și completările ulterioare.

În contextul în care personalul medical nu are la dispoziție echipamentele specifice pentru realizarea procedurilor stomatologice generatoare de aerosoli, conform recomandărilor Centrului Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, nu se poate desfășura activitatea de asistență stomatologică de urgență.

22.03.2020 Mesaj către medicii stomatologi

Dragi colegi,

Ne aflăm în fața unei realități dramatice, trecem cu toții printr-o perioadă extrem de grea cu care de altfel se confruntă întreaga omenire și pe care nu a mai trăit-o nimeni până acum. În aceste momente critice și foarte dificile, doar prin solidaritate, înțelepciune și responsabilitate din partea tuturor vom putea trece cu bine peste această nenorocire.

Așa cum desigur ați aflat, Guvernul României, evaluând corect atât particularitățile profesiei noastre legate de noul coronavirus, cât și argumentele noastre prin care am solicitat să pună în balanță dacă riscul de a transmite infecția – de la pacient la personalul medical sau invers – este mai mare decât riscul asociat deciziei de a nu trata pacientul în această perioadă, a decis suspendarea temporară a serviciilor de medicină dentară, cu excepția urgențelor stomatologice. Rugămintea mea este ca acum, când „pământul s-a oprit în loc” (P.S. Iosif), pentru a putea depăși cu bine această perioadă critică, să respectăm cu strictețe hotărârile și recomandările autorităților statului și ale specialiștilor în domeniu și să tratăm în această perioadă exclusiv urgențele stomatologice care se regăsesc în regulamentele și ghidurile profesionale.

În același context, fac un apel sincer la pacienții noștri pe care îi rog să dea dovadă de înțelepciune și responsabilitate și să înțeleagă că amânarea tratamentelor stomatologice  se traduce într-o protecție reală a sănătății lor acum și în perioada următoare care se anunță extrem de dificilă.

În tot acest timp, CMSR a făcut tot ce i-a stat în putință pe de o parte pentru a sensibiliza autoritățile statului în legătură cu problemele și dificultățile profesiei și ale profesioniștilor, iar pe de altă parte de a răspunde mesajelor dumneavoastră de îngrijorare, pe alocuri chiar panică. Am înțeles grijile și temerile, v-am citit mesajele și propunerile și am acționat ținând cont de ele și integrându-le în adresele CMSR către autorități.

Dacă ar fi stat doar în puterea noastră să vă eliberăm de povara și de presiunile acestei perioade, am fi făcut-o. Tot ceea ce putem face este ca măsurile care țin de noi să nu vă îngreuneze situația. În acest moment ne concentrăm pe discutarea cu autoritățile a unor măsuri concrete de protecție socială și economică.

Dragi colegi, mă adresez astăzi dumneavoastră atât din calitatea de președinte al CMSR, cât și din cea de mamă, de bunică și soție. Viața este darul cel mai de preț pe care l-am primit de la bunul Dumnezeu. Deși nu este întotdeauna așa cum am vrea noi să fie, viața este frumoasă – cu bune și cu rele. Dacă vom reacționa pozitiv, respingând panica, amărăciunea și autocompătimirea, dacă vom conștientiza faptul că pentru toată lumea este la fel de greu, pentru unii chiar mai greu, dacă ne vom responsabiliza și autodisciplina, dacă vom avea încredere unii în alții și toți în bunul Dumnezeu, vom învinge!

Noi, stomatologii, suntem pragmatici! Să fim și acum pragmatici cu viața noastră și a semenilor noștri!

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

21.03.2020 Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19 - suspendarea temporară a activității în cabinetele de medicină dentară, cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență

Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19 poate fi consultată aici.

Textul reprezintă o reproducere neoficială a actului normativ și are caracter informativ.
Pentru varianta oficială vă rugăm să consultați Monitorul Oficial.

Conform dispozițiilor art. 1, începând cu data de 22.03.2020, ora 22.00, se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară, cu excepția intervențiilor stomatologice de urgență.

20.03.2020 - Important! Adresă CMSR - suspendare cotizație

Dragi Colegi,

Având în vedere instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul României pentru prevenirea răspândirii COVID-19 și ținând cont de faptul că medicii stomatologi sunt în mod direct afectați, prin reducerea drastică, în multe cazuri totală, a activităților profesionale ca urmare a aplicării măsurilor de prevenire și limitare a răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, precum și prin suportarea unor costuri deosebite în vederea conformării cu regulile de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu,

vă comunicăm faptul că Biroul executiv național a decis să propună Consiliului național:

 1. menținerea cuantumului actual de 40 lei/lună al cotizației datorate de medicii stomatologi corpului profesional, valoare stabilită din anul 2007, cotizație care nu a suferit nicio modificare până la acest moment, care să poată produce efecte, nefiind semnată niciun fel de decizie care să prevadă majorarea acestei valori;
 2. dispunerea suspendării plății cotizației datorate de către membrii corpului profesional pe perioadă determinată.

De asemenea, Biroul executiv național recomandă tuturor colegiilor teritoriale adoptarea măsurilor de reducere ori de suspendare a plății taxelor aferente activității medicilor stomatologi având în vedere că aceste taxe sunt stabilite la nivelul fiecărui colegiul teritorial și nu de către Consiliul național, în baza autonomiei financiare a colegiilor teritoriale (cum ar fi cele aferente eliberării certificatului profesional curent, eliberare adeverințe/documente, avizarea înființării cabinetelor stomatologice și a modificărilor aduse acestora, redobândirea calității de membru etc.), taxe care depășesc cu mult, în marea majoritate a cazurilor, contravaloarea cotizației anuale de 480 lei datorată Colegiului Medicilor Stomatologi din România.

În vederea discutării acestor recomandări, dar și a tuturor problemelor cu care se confruntă stomatologia în aceste momente, se va organiza o ședință a Consiliului național, prin videoconferință, în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnic.

Vă rugăm să ne comunicați la adresa secretariat@cmdr.ro (inclusiv în format editabil – fișier Word, LibreOffice etc.), propunerile dumneavoastră cu privire la adoptarea de măsuri specifice profesiei în completarea celor stabilite până la acest moment, pentru a putea fi centralizate.

Vă anunțăm că, până cel mai târziu luni, 23.03.2020, vor fi comunicate către dumneavoastră modele de formulare actualizate, care să poată fi folosite de medicii stomatologi în relația cu corpul profesional, preponderent prin mijloace electronice.

Cu deosebită considerație,

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România
Prof. dr. Ecaterina IONESCU

Grupul de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR
Măsuri adoptate la nivelul CMSR referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19
Surse de informații oficiale referitoare la COVID-19 și la virusul care a provocat această boală (Coronavirus SARS-CoV-2)

În cadrul prezentei secțiuni pot fi consultate informații privind măsuri adoptate la nivelul corpului profesional referitoare la prevenirea și limitarea răspândirii COVID-19, precum și informații actualizate periodic publicate de autorități competente cu privire la coronavirusul SARS-CoV-2 și boala provocată de acesta, COVID-19.

Această secțiune este gestionată de Grupul de lucru de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 din cadrul CMSR.

Va prezentam mai jos documentele ce au fost realizate de membrii Biroului Executiv National al CMSR format din

 • Președinte:Prof. dr. Ecaterina IONESCU
 • Vicepreședinți: Prof. dr. Alexandru BUCUR, Prof. dr. Radu Septimiu CÂMPIAN, Prof. dr. Norina Consuela FORNA
 • Secretar general : Dr. Alexandru Dumitru BREZOESCU
 • Trezorier: Dr. Mia Rodica OLTEAN

 

 

Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 și aprobarea Planurilor de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi și a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional

Prin Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 din 11 martie 2020 s-a aprobat constituirea la nivelul Colegiului Medicilor Stomatologi din România a Grupului de lucru pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, format din membrii Biroului executiv național, având ca obiectiv formularea de recomandări și măsuri preventive și de protecție pentru unitățile sanitare în cadrul cărora se desfășoară activități de medicină dentară, precum și pentru Colegiul Medicilor Stomatologi din România, la nivelul structurilor naționale și al colegiilor teritoriale, privind prevenirea și limitarea riscului de îmbolnăvire cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale, respectiv a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional.

Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020 poate fi consultată aici.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu COVID-19 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a desfășurării activităților profesionale de către medicii stomatologi (anexa nr. 1 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu COVID-19 ca urmare a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional

Planul de măsuri pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2 ca urmare a exercitării atribuțiilor de către corpul profesional (anexa nr. 2 la Decizia Biroului executiv național nr. 11/3BExN/2020) poate fi consultat aici.

Chestionar pacienti si insotitori

În scopul prevenirii și limitării îmbolnăvirii cu Coronavirus SARS-CoV-2, pentru protejarea pacienților, a însoțitorilor acestora și a personalului medical și nemedical cu care aceștia interacționează în cadrul cabinetului stomatologic, vă recomandăm să solicitați pacienților și însoțitorilor acestora completarea unui chestionar cu privire la deplasările în străinătate efectuate de aceștia în ultimele 14 zile, la interacțiunea cu persoane infectate cu Coronavirus SARS-CoV-2 (infecție COVID-19) sau care au prezentat simptomatologia specifică unui astfel de virus în ultimele 14 zile, precum și la prezentarea în ultimele 14 zilea a uneia sau a mai multor simptome asociate infecției.

Modelul chestionarului poate fi consultat aici.

Cuvântul Președintelui Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Dragi colegi,

Am depus cu toții un jurământ de care nu trebuie să uităm în această perioadă. Suntem peste 22.000 de medici stomatologi care am ales să rămânem în această țară și să-i tratăm pe cei care au nevoie de noi. Suntem mulți, suntem o forță și avem o voce puternică în societate. Să folosim această voce pentru a face cât mai auzite măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor cu Coronavirus SARS-CoV-2, să folosim această forță pentru a face România mai atentă, mai responsabilă și mai puțin vulnerabilă. Sunt deja colegi care s-au oferit să ajute, în mod voluntar, echipele care gestionează informațiile despre măsurile de prevenție și protecție față de infecția cu Coronavirus SARS-CoV-2. Le mulțumesc lor și tuturor celor care aleg să se implice activ în această problemă. Atât pacienții, cât și autoritățile au nevoie de susținere din partea noastră. Este greu să fii pregătit pentru un astfel de fenomen, dar împreună putem să ajutăm România să scape cu bine din această dificilă încercare.

Fac un apel către toți colegii din țară ca în această perioadă grea să nu uităm că suntem medici și putem fi de ajutor românilor.

Vă mulțumesc!

Prof. dr. Ecaterina Ionescu

Președintele Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Instituirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020

Având în vedere publicarea în Monitorul Oficial nr. 212 din data de 16.03.2020 a Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României vă prezentăm în extras dispoziții care pot viza medicii stomatologi

Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României poate fi consultat aici.

Starea de urgență este instituită pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile, începând cu data publicării în Monitorul Oficial, respectiv începând cu data de 16 martie 2020.

Conducătorii autorităților publice, ai celorlalte persoane juridice, precum și persoanele fizice au obligația să respecte și să aplice toate măsurile stabilite prin prezentul decret și prin ordonanțele emise de ministrul afacerilor interne.

Extrasele din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 pot fi consultate aici.

Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă

Capitolul II – Domeniul economic

 • Guvernul poate adopta măsuri de susținere a operatorilor economici din domeniile afectate de COVID-19 (art. 8)
 • beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii (art. 11)
 • Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează, la cerere, operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul COVID-19 certificate de situație de urgență în baza documentelor justificative (art. 12)
 • se menține valabilitatea documentelor eliberate de autoritățile publice care expiră pe perioada stării de urgență (art. 14)

 Capitolul III – Domeniul sănătății

 • în structurile Ministerului Afacerilor Interne, în unitățile sanitare și în serviciile de asistență socială se poate angaja fără concurs, la nevoie, pe durată determinată de 6 luni, personal contractual medical, personal auxiliar, farmaciști, personal de laborator și alte categorii de personal contractual necesare (art. 16)
 • prelungirea aplicabilității actelor normative, cu valabilitate până la data de 31 martie 2020, privind acordarea serviciilor medicale și medicamentelor în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, programe naționale de sănătate – preventive și curative, pe perioada stării de urgență, cu modificarea prevederilor, în caz de necesitate, după cum urmează (art. 17):
 1. serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 și complicațiile acestora se acordă tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României și se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS);
 2. serviciile medicale și medicamentele pot fi acordate și validate și fără semnarea cu cardul național de asigurări sociale de sănătate și fără termen de raportare în 3 zile lucrătoare de la data acordării serviciilor;
 3. decontarea pentru unitățile sanitare cu paturi aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate a sumelor contractate și decontate din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau bugetul Ministerului Sănătății, indiferent de numărul de cazuri realizate sau, după caz, la nivelul activității efectiv realizate în condițiile în care acesta depășește nivelul contractat;
 4. decontarea serviciilor medicale în unitățile sanitare din asistența medicală primară și ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activității efectiv realizate, cu maximum 8 consultații/oră;
 5. prescrierea de medicamente de către medicii de familie, inclusiv a medicamentelor restricționate din Lista de medicamente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienții cronici.
 • pentru serviciile medicale, medicamente, investigații paraclinice acordate în perioada stării de urgență, sumele angajate nu vor fi limitate la cele aprobate pentru trimestrul I al anului 2020 (art. 23)
 • decontarea concediilor medicale acordate persoanelor aflate în carantină pentru COVID-19 va fi realizată cu prioritate prin asigurarea de sume suplimentare în bugetul FNUASS la nivelul necesar (art. 24)
 • pe perioada stării de urgență, modificările de structură din cadrul unităților sanitare se vor aviza de către direcțiile de sănătate publică locale în funcție de necesitați (art. 25)
 • pe perioada stării de urgență, prin ordin al ministrului sănătății se pot introduce noi programe de sănătate și servicii medicale destinate prevenirii și combaterii COVID-19 (art. 26)
 • prin ordin al ministrului sănătății se stabilesc măsurile de sprijinire a persoanelor izolate la domiciliu, ca urmare a măsurilor de limitare a răspândirii COVID-19. Măsurile de sprijin se pun în aplicare de autoritățile administrației publice locale, iar cheltuielile necesare se asigură prin transfer între bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, și bugetele locale (art. 29)

 Capitolul IV – Domeniul muncii și protecției sociale

 • Guvernul poate sprijini angajatorii și angajații afectați de efectele crizei COVID-19, prin derogări de la prevederile legale în vigoare (art. 30)
 • prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale se stabilesc măsuri de protecție socială pentru angajați și familiile acestora din sectoarele economice a căror activitate este afectată sau oprită total sau parțial prin decizii ale autorităților publice, pe perioada stării de urgență (art. 31)
 • pe perioada stării de urgență, prevederile Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, nu se aplică angajaților sistemului național de apărare, angajaților din penitenciare, personalului din unitățile sanitare publice și altor categorii stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, și al ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor, după caz, aceste persoane având dreptul la o majorare a salariului în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 19/2020, în situația în care celălalt părinte nu beneficiază de drepturile reglementate în această lege (art. 32)
 • instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, autoritățile administrative autonome, regiile autonome, societățile și companiile naționale și societățile la care statul ori o unitate administrativ-teritorială este acționar unic sau majoritar, societățile cu capital privat introduc, acolo unde este posibil, pe perioada stării de urgență, munca la domiciliu sau în regim de telemuncă, prin act unilateral al angajatorului (art. 33)
 • prin excepție de la prevederile OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, persoana îndreptățită își păstrează stimulentul de inserție în situația pierderii locului de muncă ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 (art. 37)
 • cererile pentru acordarea beneficiilor și prestațiilor sociale pot fi depuse inclusiv pe cale electronică (art. 38)
 • certificatele de încadrare a copilului într-un grad de handicap și atestatele de asistent maternal eliberate de comisia pentru protecția copilului, precum și certificatele de încadrare în grad și tip de handicap eliberate de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență (art. 39)
 • certificatele de acreditare a furnizorilor de servicii sociale și licențele serviciilor sociale, provizorii și de funcționare, a căror valabilitate expiră în perioada de urgență declarată, își prelungesc valabilitatea până la încetarea stării de urgență (art. 40)

Capitolul V – Domeniul justiție

 • prescripțiile și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar, dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite potrivit prezentului decret, dispozițiile art. 2.532 pct. 9 teza a II-a din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil sau alte dispoziții legale contrare nefiind aplicabile (art. 41)
 • pe durata stării de urgență, activitatea de judecată continuă în cauzele de urgență deosebită, în condițiile prevăzute la art. 42 din anexa nr. 1 la Decret.
 • pe durata stării de urgență, activitatea Oficiului Național al Registrului Comerțului și a oficiilor registrelor comerțului de pe lângă tribunale continuă în ceea ce privește înregistrarea mențiunilor privind persoanele juridice și persoanele fizice înregistrate în registrul comerțului și se derulează prin mijloace electronice, în baza cererii de înregistrare a mențiunilor și a documentelor anexate la aceasta în formă electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă. Copiile de pe înregistrările efectuate și de pe actele prezentate de solicitanți, informațiile despre datele înregistrate și certificatele constatatoare se eliberează pe cale electronică (art. 45)

Capitolul VII – Alte măsuri

 • pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare (art. 50)
 • organele de conducere ale profesiilor stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfășurării optime a activității, cu respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autoritățile cu atribuții în domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Național privind Situațiile Speciale de Urgență, urmărind cu prioritate asigurarea prevenției și reducerea riscului de îmbolnăvire (art. 51)
 • instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii privați contribuie la campania de informare publică privind măsurile adoptate și activitățile desfășurate la nivel național. În situația propagării unor informații false în mass-media și în mediul on-line cu privire la evoluția COVID-19 și la măsurile de protecție și prevenire, instituțiile și autoritățile publice întreprind măsurile necesare pentru a informa în mod corect și obiectiv populația în acest context (art. 54)
 • pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea petițiilor se dublează (art. 56)

 Măsuri de primă urgență cu aplicabilitate graduală

 1. Izolarea și carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum și a celor care iau contact cu acestea; măsuri de carantinare asupra unor clădiri, localități sau zone geografice;
 2. Închiderea graduală a punctelor de trecere a frontierei de stat;
 3. Limitarea sau interzicerea circulației vehiculelor sau a persoanelor în/spre anumite zone ori între anumite ore, precum și ieșirea din zonele respective;
 4. Interzicerea graduală a circulației rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute și a metroului;
 5. Închiderea temporară a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociațiilor și ale altor localuri publice;
 6. Asigurarea pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, energie, gaze, a operatorilor economici care dețin capacități de importanță strategică la nivel național;
 7. Identificarea și rechiziționarea de stocuri, capacități de producție și distribuție, de echipamente de protecție, dezinfectanți și medicamente utilizate/utilizabile în tratarea COVID-19;
 8. Limitarea activității spitalelor publice la internarea și rezolvarea cazurilor urgente:
 • urgențe de ordin I – pacienți internați prin unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe care își pot pierde viața în 24 de ore;
 • urgențe de ordin II – pacienți care trebuie tratați în cadrul aceleiași internări (odată diagnosticați nu pot fi externați);
 • pacienții infectați cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticați cu COVID-19.
Instituirea stării de urgență pe teritoriul României începând cu data de 16 martie 2020

Hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență pot fi consultate aici.

COVID-19 - Stiri oficiale

Potrivit mențiunilor din site-ul stirioficiale.ro, „o sursă de informare corectă, nealimentată de panică poate ajuta populația României să fie vigilentă în felul în care accesează, asimilează și distribuie rafalele de știri prezentate în media. Informați-vă doar din canalele media oficiale și verificați informațiile de fiecare dată.”

Proiectul este realizat pro-bono de voluntarii Code for Romania, organizație neguvernamentală independentă, neafiliată politic și apolitică, în cadrul Code for Romania Task Force și în parteneriat cu Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Site-ul stirioficiale.ro poate fi consultat aici.

Informare COVID – 19 – Grupul de Comunicare Strategică, 17 martie, ora 22.00

În data de 17 martie 2020 au fost adoptate o serie de măsuri generale, valabile pe teritoriul național, pentru prevenirea răspândirii Coronavirusului SARS-CoV-2. Măsurile adoptate pot fi consultate aici.

În cadrul acestor măsuri, prin Ordinul Comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 74522/17.03.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru folosirea în cadrului sistemului sanitar al elevilor, studenților și medicilor rezidenți în contextul răspândirii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, au fost adoptate și o serie de măsuri de ordin medical, după cum urmează:

 • Începând cu 18 martie, rezidenții la specialitățile medicină de urgență, anestezie terapie intensivă, boli infecțioase, vor întrerupe stagiile de practică în toate celelalte secții în care sunt distribuiți și se vor prezenta până la ora 12.00 la centrele de îndrumare pentru includerea în turele și gărzile din secțiile a căror specialitate o urmează.
 • Rezidenții în specialitățile medicină de internă și medicină de familie întrerup de asemenea stagiile de pregătire și se vor prezenta la Direcțiile de Sănătate Publică în vederea repartizării la Serviciile Județene de Ambulanță, unitățile de primiri urgențe, camerele de gardă sau secțiile de spital, în funcție de necesități.
 • Rezidenții din alte specialități medicale decât cele enumerate până acum vor fi luați în evidență pentru a fi repartizați în funcție de necesități.
 • Rezidenții aflați în alte centre decât cele de îndrumare se vor prezenta la responsabilii de rezidențiat în vederea luării în evidență și repartizării în funcție de necesități.
 • În localitățile unde sunt mai multe spitale, rezidenții vor fi repartizați în funcție de nevoile fiecărei unități spitalicești, în colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică.
 • Programul de pregătire pentru obținerea atestatului în medicină de urgență prespitalicească va fi suspendat și cursanții se vor întoarce de urgență la unitățile de unde provin.
 • La nivelul fiecărui centru universitar, din cadrul facultăților de medicină, vor fi recrutați studenți, începând cu cei din anul patru, pe bază de voluntariat, pentru a sprijini activitățile din camerele de gardă. Studenții recrutați desfășoară activități de sprijin doar în situația depășirii capacității curente a unităților medicale.
 • Recrutări similare se vor face în fiecare județ unde există școli postliceale sanitare, începând cu cei din anul 2. De asemenea, elevi recrutați vor desfășura activități de sprijin doar în cazul depășirii capacității curente a unităților medicale.
 • Comitetele județene și locale de urgență se vor asigura de cazarea și hrănirea studenților și elevilor recrutați.

De asemenea, tot prin ordin al comandantului acțiunii a fost stabilit faptul că Institutul Național de Sănătate Publică este desemnat autoritate responsabilă pentru monitorizarea testării și raportarea integrată a situațiilor generate de noul tip de coronavirus.

Informații actualizate privind infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile

Informații actualizate privind infecția cu noul coronavirus (SARS-CoV-2) publicate de Centrul National de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind regiunile și localitățile din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19

Informații actualizate privind regiunile și localitățile din zona roșie și zona galbenă cu transmitere a COVID-19 pot fi consultate aici.

Informații actualizate pentru personalul medico-sanitar publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile

Informații actualizate pentru personalul medico-sanitar publicate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Informații privind algoritmul de raportare privind COVID-19 publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile

Informații privind algoritmul de raportare privind COVID-19 publicat de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile pot fi consultate aici.

Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică din România pentru unitățile sanitare

Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică din România pentru unitățile sanitare pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în România ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în România ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO)

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în România ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici.

Informații tehnice privind COVID-19 publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO)

Informații tehnice privind COVID-19 publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO) pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză, precum și în alte limbi, conform mențiunilor din site-ul WHO.

Informații privind denumirea oficială a bolii și a virusului care a cauzat-o publicate de Organizația Mondială a Sănătății (WHO)

Informații privind denumirea oficială a bolii și a virusului care a cauzat-o pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză, precum și în alte limbi, conform mențiunilor din site-ul WHO.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 la nivel mondial ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 la nivel mondial ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC)

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în Europa ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2

Informații actualizate privind evoluția COVID-19 în Europa ca urmare a infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2 pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite ale Americii

Informații actualizate privind COVID-19 publicate de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite ale Americii pot fi consultate aici. Informațiile sunt disponibile în limba engleză.

Grupul de Comunicare Strategică

VĂ RUGĂM SĂ VĂ INFORMAȚI DOAR DIN SURSE OFICIALE!

Comunicate de presă și buletine informative Ministerul Sănătății