[email protected] / +40 (769) 496 458

Decizii ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind aprobarea Ghidului de clasificare a instrumentarului, dispozitivelor și echipamentelor stomatologice 

Nr. 9/ 2CN/ 2022

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind traducerea în limba ucraineană a unor formulare utilizate în exercitarea profesiei de medic stomatolog

Nr. 17/3 BEx din 09.05.2022

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind aprobarea modelului unic la nivel național al firmei utilizate de formele de exercitare a profesiei de medic stomatolog

Nr. 4/2 CN din 03.03.2022

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind eliberarea avizului pentru exercitarea activităţii de medicină dentară cu caracter temporar/ocazional pe teritoriul României de către medicii stomatologi cetăţeni ai unui alt stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat membru al Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene ori asimilaţi acestora

Nr. 25/2 CN din 15.11.2019

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind eliberarea certificatului de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Nr. 24/2 CN din 21.09.2019

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind întocmirea şi eliberarea certificatului profesional curent

Nr. 16/2 CN din 11.07.2019

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind stabilirea procedurii de verificare şi atestare a nivelului profesional al medicilor stomatologi care au întrerupt exercitarea profesiei ori s-au aflat într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani

Nr. 15/2 CN din 11.07.2019

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind cazurile de suspendare şi de încetare a calităţii de membru al Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Nr. 14/2 CN din 11.07.2019

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind procedura emiterii opiniilor de specialitate în cadrul dosarelor aflate pe rolul comisiilor de disciplină ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România

Nr. 13/2 CN din 11.07.2019

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie pentru modificarea anexei la Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 10/2007 privind conţinutul minim al trusei de urgenţă pentru cabinetul de medicină dentară

Nr. 2/2 CN din 19.01.2019

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie Moțiune CMSR cu privire la competențele medicului dentist și ale medicului dentist specialist referitoare la efectuarea tratamentelor de specialitate în zona capului și a gâtului cu substanțe care conțin toxină botulinică (botox) sau acid hialuronic ori cu alte substanțe cu rol estetic

Data: 08.09.2018

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind elementele acordului pacientului informat

Nr. 15 din 19.11.2016

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene

Nr. 13 din 24.09.2016

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind procedura de notificare cu privire la exercitarea profesiei pe raza altui colegiu teritorial

Nr. 7 din 11.07.2015

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor Stomatologi din România în cadrul colegiilor teritoriale

Nr. 6 din 11.07.2015

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind aprobarea chestionarului de evaluare a stării generale a pacientului

Nr. 3 din 19.01.2013

Anexă la Decizia nr. 3 din 19.01.2013 – Chestionar de evaluare a stării generale a pacientului

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizia privind aprobarea formularului de consimțământ informat în vederea efectuării tratamentelor chirurgicale în cabinetul de medicină dentară

Nr. 2 din 19.01.2013

Anexă la Decizia nr. 2 din 19.01.2013 – Formularul de consimțământ informat în vederea efectuării tratamentelor chirurgicale în cabinetul de medicină dentară

Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în chirurgia oro-maxilo-facială cu dublă licență (medicină dentară și medicină generală)sau absolvenți ai facultăților de medicină dentară 

Nr. 51 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în ortodonție și ortopedie dento-facială

Nr. 52 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în parodontologie

Nr. 53 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în endodonție

Nr. 54 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind aprobarea competențelor medicului specialist și ale medicului primar în protetică dentară

Nr. 57 din 30.06.2012

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Decizie privind radiologia în specialitatea dentară

Nr. 6 din 16.06.2007

Emitent: Colegiul Medicilor Stomatologi din România

Program cu publicul

Luni:        08:00-13:00
Marți:      11:00-16:00
Miercuri: 08:00-13:00
Joi:          11:00-16:00
Vineri     Fără program cu publicul

Contact

Registratură:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 496 458

Secretariat:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

Contabilitate:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 818 163

EMC:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

Președinte

Dr. Sebastian Lupu