[email protected] / +40 (769) 496 458

Extras din Legea nr. 85/2006 cu privire la reforma în domeniul sănătății, republicată

ART. 482 (1) Profesia de medic dentist, indiferent de forma de exercitare, salariată şi/sau independentă, se exercită numai de către medicii dentişti membri ai CMDR.

 

ART. 484 (1) Profesia de medic dentist se exercită pe teritoriul României de persoanele prevăzute la art. 477 care îndeplinesc următoarele condiţii:

 

  1. a) deţin un titlu oficial de calificare în medicina dentară prevăzut de prezenta lege;
  2. b) nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;
  3. c) sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic dentist;
  4. d) sunt membri ai CMDR;
  5. e) prin excepţie de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, medicii dentişti care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 477 lit. b), d) şi
  6. f) trebuie să înştiinţeze Ministerul Sănătăţii cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medico-dentare pe teritoriul României şi să fie înregistraţi pe această perioadă la CMDR. (2) Medicii dentişti cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi pe teritoriul României, precum şi medicii dentişti care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 477 lit. c) şi e) exercită profesia de medic dentist cu aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi medicii dentişti cetăţeni români membri ai CMDR.

 

ART. 485 (1) Profesia de medic dentist se exercită în România cu titlul profesional corespunzător calificării profesionale însuşite, după cum urmează:

  1. a) medic dentist;
  2. b) dentist specialist în una dintre specialităţile medico-dentare prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medical

 

ART. 486 Controlul şi supravegherea profesiei de medic dentist se realizează de Ministerul Sănătăţii şi de CMDR, denumite în continuare autorităţi competente române.

 

ART. 488 (1) Practicarea profesiei de medic dentist de către o persoană care nu are această calitate constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal. (

2) CMDR, prin preşedintele colegiului teritorial sau al Consiliului naţional al CMDR, este în drept să exercite acţiunea civilă sau să sesizeze, după caz, organele judiciare şi autorităţile competente pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a persoanelor care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept titlul ori calitatea de medic dentist sau care practică în mod ilegal medicina dentară.

(3) Acţiunea penală împotriva unui membru al CMDR cu privire la fapte ce au legătură cu exercitarea profesiei de medic dentist se pune în mişcare cu înştiinţarea prealabilă a colegiului teritorial al cărui membru este medicul dentist respectiv şi a Biroului executiv naţional.

 

 

 

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Print

Alte articole

Program cu publicul

Luni:        08:00-13:00
Marți:      11:00-16:00
Miercuri: 08:00-13:00
Joi:          11:00-16:00
Vineri     Fără program cu publicul

Contact

Registratură:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 496 458

Secretariat:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

Contabilitate:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 818 163

EMC:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

 

Președinte

Dr. Sebastian Lupu