[email protected] / +40 (769) 496 458

Informare legislativa 15/2017 – MS proiect OG modificare și completare Legea nr. 95/2006

Vă transmitem atașat proiectul Ordonanță pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicat în secțiunea Transparență decizională a MS.

În document nu se regăsesc modificări/completări care vizează în mod direct Titlul XIII, însă sunt prevederi care au legătură inclusiv cu exercitarea profesiei de medic dentist.

Trebuie subliniat că definiția ghidurilor și protocoalelor de practică medicală, prevăzută la pct. 2 din proiect (pct. 4 trebui corelat în mod similar), se impune a fi modificată pentru a include și avizul CMDR, pentru aria sa de competență – ghiduri și protocoale privind medicina dentară.

Extras din proiectul actului normativ:

2. La articolul 4 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,g) ghiduri și protocoale de practică medicală – documente elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii cu consultarea societăţilor medicale de profil şi cu avizul Colegiului Medicilor din România, cu rol operaţional care structurează transpunerea la nivel naţional a recomandărilor pentru practica clinică, dezvoltate în mod transparent şi sistematic prin metodele medicinei bazate pe dovezi cu scopul orientării deciziei privind intervenţiile în sănătate.”

4. La articolul 16 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
,,g) aprobă, prin ordin al ministrului, ghiduri și protocoale de practică medicală, elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, cu consultarea societăţilor medicale de profil şi cu avizul Colegiului Medicilor din România.”

[gview file=”https://cmsis.ro/wp-content/uploads/2017/09/ATT00328.pdf”]

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Print

Alte articole

Program cu publicul

Luni:        08:00-13:00
Marți:      11:00-16:00
Miercuri: 08:00-13:00
Joi:          11:00-16:00
Vineri     Fără program cu publicul

Contact

Registratură:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 496 458

Secretariat:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

Contabilitate:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 818 163

EMC:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

 

Președinte

Dr. Sebastian Lupu