[email protected] / +40 (769) 496 458

Oportunitate de Specializare pentru Asistente Medicale

Programul de Asistență de Profilaxie Stomatologică

Stimați colegi,

Dorim să vă aducem la cunoștință o oportunitate importantă pentru asistentele medicale din cadrul cabinetul sau clinica dumneavoastră. Este vorba despre programul de specializare în Asistență de Profilaxie Stomatologică, organizat de Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași.

Acest program are o durată de studii de 3 ani și oferă o pregătire specializată în profilaxia stomatologică, esențială pentru îmbunătățirea serviciilor medicale stomatologice.

Concursul de admitere pentru acest program se va organiza prin selecție pe bază de dosare, evaluând performanțele școlare ale candidaților. Înscrierea se realizează on-line, accesând platforma dedicată concursului de admitere, disponibilă pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului de concurs.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași acordă cel puțin 14 locuri bugetate și 6 locuri cu taxă, oferind astfel șansa unui număr semnificativ de asistente de a beneficia de această specializare.

Vă încurajăm să transmiteți această informație asistentelor din cadrul cabinetului/clinicii dumneavoastră și să le sprijiniți în procesul de înscriere. Este o oportunitate valoroasă pentru dezvoltarea profesională și pentru îmbunătățirea calității serviciilor stomatologice.

Perioada de înscriere este 10-16 iulie 2024.

Înscrierea candidaţilor

Candidații se vor înscrie la concursul de admitere exclusiv on-line, prin completarea unui formular tip, accesând platforma dedicată concursului de admitere, de pe portalul www.umfiasi.ro, conform calendarului Concursului de admitere. Documentele care vor constitui dosarul de concurs vor fi depuse on-line (scanate), în secțiuni specifice din platforma dedicată concursului de admitere. a. Pentru cetăţenii români care au susţinut examenul de bacalaureat în România

  1. Fişă de ȋnscriere (generată ȋn aplicaţie);
  2. Cartea de identitate / adeverință de la Serviciul Evidența Populației
  3. Diploma de bacalaureat sau adeverința care atestă această calitate și în care se menționează media generală de bacalaureat și probele susținute la examenul de bacalaureat;
  4. Certificat de naștere; certificat de căsătorie (unde este cazul);
  5. Adeverința medicală tip de la medicul de familie, eliberată în cele 3 luni premergătoare înscrierii, în care este specificat faptul că respectivul candidat se află/nu se află în evidenţe cu boli cronice și este “clinic sănătos”.
  6. Chitanța ce atestă achitarea taxei de înscriere; taxa de înscriere este nereturnabilă și nu poate fi transferată unei alte persoane.
  7. Candidații care aparțin minorităților naționale vor prezenta o recomandare scrisă din partea președintelui unei organizații civice, culturale sau politice, înregistrată legal, prin care se atestă apartenența la respectiva minoritate națională;
  8. Candidații care provin din sistemul de protecție socială vor prezenta documente care să confirme apartenența la această categorie;
  9. Candidații cu dizabilități vor prezenta documente care să ateste acest fapt (ex.certificat de încadrare în grad de handicap).
  10. Candidații absolvenți ai unui liceu din mediul rural vor prezenta documente care să ateste acest fapt (conform listei ME). Candidatul va completa opțiunea principală și lista cu opțiunile suplimentare

Pentru mai multe informații și detalii despre procedura de admitere, vă invit să vizitați website-ul www.umfiasi.ro.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Print

Alte articole

Program cu publicul

Luni:        08:00-13:00
Marți:      11:00-16:00
Miercuri: 08:00-13:00
Joi:          11:00-16:00
Vineri     Fără program cu publicul

Contact

Registratură:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 496 458

Secretariat:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

Contabilitate:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 818 163

EMC:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

 

Președinte

Dr. Sebastian Lupu