[email protected] / +40 (769) 496 458

Rezidenti inscriere colegiul teritorial

Medici rezidenți – alternativa înscrierii în C.M.S.R.,

Cu privire la alternativa înscrierii în coelgiul teritoriala a medicilor rezidenți legislația în domeniu dispune astfel:

Art. 516 din Legea 95/2016, republicată, dispune:

Medicii stomatologi cetățeni români (inclusiv medicii rezidenți) și medicii stomatologi cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România, care doresc să exercite profesia, se înscriu ca membri ai CMSR la colegiul teritorial în raza căruia se află unitatea la care urmează să își desfășoare activitatea sau la colegiul teritorial în raza căruia își au domiciliul sau, după caz, reședința.

Deci, din punct de vedere teoretic, un membru al C.M.S.R., dacă este medic specialist sau rezident, are opțiunea de a se înscrie în colegiul teritorial unde-și desfășoară activitatea, inclusiv cea de rezidențiat, sau în colegiul teritorial unde își are domiciliul sau reședința.

            Cu toate acestea, din interpretarea coroborată cu alte dispozițiile emise de către C.M.S.R. și cu dispozițiile legale referitoare la desfășurarea rezidențiatului, rezultă că prima opțiune de înscriere în colegiul teritorial trebuie să fie cea legată de locul unde se află unitatea la care medicul își desfășoare activitatea, deci cea a locului de muncă sau a locului unde urmează pregătirea în rezidențiat.

            Este important ca medicul să fie înscris în colegiul teritorial unde-și desfășoară activitatea și din punct de vedere al pregătirii EMC și al procedurilor disciplinare.

Art. 9, art. 17 și art. 18 pct 7 din ORDONANȚA nr. 18 din 29 august 2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, dispun:

Art. 9 (1) Pregătirea în rezidențiat se desfășoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, prin departamentele de învățământ postuniversitar medical, medico-dentar și farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.

            (2) Instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate propun Ministerului Sănătății coordonatorii de program de rezidențiat, directorii de program, precum și responsabilii de formare, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale.”

” Art. 17 (1) Rezidențiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesitățile din teritoriu.

            (2) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii confirmați în rezidențiat încheie un contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului în specialitatea aleasă, cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru rezidențiat.”

”Art. 18 (7) Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care promovează concursul de rezidențiat pe post încheie un contract individual de muncă cu unitatea sanitară publică care a publicat postul respectiv, înainte de începerea pregătirii în rezidențiat. Prin acest contract se prevede obligația de a lucra la unitatea sanitară publică cu care a încheiat contractul individual de muncă un număr de ani egal cu durata corespunzătoare pregătirii în rezidențiat.”

Art. 1. Din Decia C.M.S.R. 2015 privind procedura de transfer al membrilor Colegiului Medicilor Dentiști din România în cadrul colegiilor teritoriale, dispune:

(1) Membrii Colegiului Medicilor Stomatologi din România înscriși în cadrul unui colegiu teritorial se pot transfera în alt colegiu teritorial în cazul schimbării locului principal de exercitare a profesiei sau a domiciliului, respectiv a reședinței, după caz.

(2) Reprezintă loc principal de exercitare a profesiei unitatea în cadrul căreia medicul dentist este încadrat cu contract individual de muncă pentru desfășurarea de activități de medicină dentară ori cabinetul de medicină dentară organizat în una dintre formele de exercitare a profesiei în cadrul căreia medicul dentist este titular/asociat.”

În concluzie, se recomandă ca medicii rezidenți, indiferent că sunt în forma de rezidențiat pe loc sau rezidențiat pe post, să se înscrie în colegiul teritorial unde-și desfășoară activitatea și unde au încheiate contracte individuale de muncă.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Print

Alte articole

Program cu publicul

Luni:        08:00-13:00
Marți:      11:00-16:00
Miercuri: 08:00-13:00
Joi:          11:00-16:00
Vineri Închis

Cont bancar pentru plăți online

Banca Transilvania

RO63BTRLRONCRT00J5271802

Contact

Str. Zugravi 24, et. 1, Iaşi, Jud. Iaşi

Mob: +40 (769) 496 458

Tel: 0232 / 20 64 40
Fax: 0232 / 20 64 41

Email: [email protected]

Presedinte Interimar

Dr. Sebastian Lupu