[email protected] / +40 (769) 496 458

ROF CMSR actualizat 16.02.2021

Având în vedere DECIZIA nr. 2/1AGN din 4 februarie 2021privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, adoptat prin Decizia Adunării generale naționale a Colegiului Medicilor Dentiști din România nr. 5/2007,

Art 72 din ROF s a modificat, în sensul că descărcarea de gestiune si aprobarea bugetului de venituir se cheltuieli se face de către CONSILIU si nu de către Adunarea Generală.
Text modificat:

Art. 72. – ROF

(1) Adunarea generală a colegiilor teritoriale este alcătuită din medicii stomatologi înscriși în colegiul teritorial respectiv.21/05/2019 – alineatul a fost modificat prin Decizie 3/2019

(2) Adunarea generală a colegiilor teritoriale are următoarele atribuții:

a) aprobă planul de activitate al consiliului;

b) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;

c) alege membrii consiliului;

d) alege membrii comisiei de cenzori a colegiului teritorial sau, după caz, aprobă cenzorul extern propus de colegiul teritorial;

e) alege reprezentanții colegiului teritorial în Adunarea generală națională a Colegiului Medicilor Stomatologi din România.21/05/2019 – litera a fost modificată prin Decizie 3/2019

(3) Adunarea generală a colegiului teritorial se întrunește anual, în primul trimestru al anului, sau, în mod extraordinar, ori de câte ori este nevoie.

(4) În situații de excepție determinate de imposibilitatea de organizare și desfășurare a ședințelor adunării generale a colegiilor teritoriale, atribuțiile privind descărcarea de gestiune și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli revin consiliului colegiului teritorial, în conformitate cu prevederile art. 77 alin. (1) lit. a).11/02/2021 – alineatul a fost introdus prin Decizie 2/2021.

(5) În aplicarea alin. (4), prin situație de excepție determinată de imposibilitatea de organizare și desfășurare a ședințelor adunării generale a colegiilor teritoriale se înțelege orice măsură adoptată de către autoritățile publice și care impune, la nivel național sau local, suspendarea sau limitarea participării la adunări sau evenimente publice și private. În categoria situațiilor de excepție intră, fără a se limita la decretarea stării de urgență, instituirea stării de alertă, instituirea carantinei zonale etc.11/02/2021 – alineatul a fost introdus prin Decizie 2/2021.
 

Art. 76. –

(1) Consiliul colegiului teritorial se întrunește la convocarea președintelui, în ședințe ordinare, la interval de două luni. În mod excepțional, la solicitarea a 2/3 din numărul membrilor săi, consiliul colegiului teritorial poate fi convocat în ședințe extraordinare. Între ședințe, consiliul colegiului teritorial este condus de biroul executiv, care asigură activitatea permanentă a acestuia.05/02/2020 – alineatul a fost modificat prin Decizie 1/2020

(2) Deciziile consiliului colegiului teritorial se adoptă în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu votul favorabil a jumătate plus unu din numărul total al acestora.11/11/2016 – alineatul a fost modificat prin Decizie 1/2016

 

[pdf-embedder url=”https://cmsis.ro/wp-content/uploads/2021/02/regulamentul-de-organizare-si-functionare-a-colegiului-medicilor-stomatologi-din-romania-din-21042007.pdf”]

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Print

Alte articole

Program cu publicul

Luni:        08:00-13:00
Marți:      11:00-16:00
Miercuri: 08:00-13:00
Joi:          11:00-16:00
Vineri Închis

Cont bancar pentru plăți online

Banca Transilvania

RO63BTRLRONCRT00J5271802

Contact

Str. Zugravi 24, et. 1, Iaşi, Jud. Iaşi

Mob: +40 (769) 496 458

Tel: 0232 / 20 64 40
Fax: 0232 / 20 64 41

Email: [email protected]

Presedinte Interimar

Dr. Sebastian Lupu