[email protected] / +40 (769) 496 458

Termeni și Condiții participare cursuri organizate de CMS Iași

1. În cazul nedesfășurării cursului din cauza apariției unor impedimente care fac imposibilă susținerea acestuia la data prestabilită, Colegiul Medicilor Stomatologi Iași va anunța de îndată beneficiarii înscriși, aceștia avînd posibilitatea să opteze între: transferul taxei achitate pentru un alt curs de formare profesională din lista pusă la dispoziție de organizator și înscrierea la alt curs în decurs de 12 luni calendaristice și returnarea sumei în termen de 30 zile, într-un cont pus la dispoziție către Colegiul Medicilor Stomatologi Iași, mai puțin taxele de operare bancară a tranzacției.

2. În cazul imposibilității persoanei înscrise la un curs de formare profesională organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi Iași de a mai participa la respectivul curs, acesta are posibilitatea de a solicita transferul taxei și înscrierea la un alt curs desfășurat sub coordonarea Colegiului Medicilor Stomatologi Iași în decurs de 12 luni dacă anunță imposibilitatea participării cu minimum 15 zile anterior desfășurării datei cursului. Eventuale diferențe de costuri vor fi echilbrate prin  completarea taxei sau restituire suma cărte persoana înscrisă.

3. Beneficiarul cursului ia la cunoștință că la fiecare activitate din cadrul cursului se va realiza listă de prezență care atestă participarea fizică sau online , în funcție de specificul cursului.

4. Diplomele de participare se vor preda personal pentru cursurile  cu prezență fizică și vor fi transmise via e-mail petru cursurile cu desfășurare online

5. Fiecare curs presupune  atribuirea punctajului EMC după completarea testului final la încheierea cursului.

6. Pentru cursurile achiziționate on line beneficiarul va primi parola de acces dupa transmiterea dovezii de plată, mai precis cu 1 zi înaintea cursului.

7. Beneficiarii cursurilor achiziționate online vor primi testul aferent cursului achiziționat. Aceștia au posibilitatea de a beneficia de atribuirea creditelor EMC după transmiterea chestionarului de evaluare curs completat către Colegiul Medicilor Stomatologi Iași

8. Beneficiarul va primi un mesaj de confirmare a transmiterii chestionarului și a numărului de credite acordate.

9. Prin acceptarea prezentului contract de furnizare curs formare profesională continuă, subsemnatul/ subsemnata, am luat la cunoștință de posibilitatea filmării, înregistrării cursului și îmi manifest acordul pentru acesta. Totodată, arăt că sunt de acord ca filmarea/ înregistrarea audio a cursului, imagini preluate din cadrul desfășurării cursului să fie utilizate de către Colegiul Medicilor Stomatologi Iași pentru promovarea, publicizarea desfășurării activitătii pe site-ul instituției sau în orice altă formă de publicitate a activității de formare profesionlă. Astfel, îmi manifest consimțământul în mod explicit în conformitate cu dispozițiile art 1023 Cod Civil și dispozițiile Regulamentului CE 679/2016  pentru preluarea imaginii subsemnatului/subsemnatei, pentru eventuala difuzare a acesteia

Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Print

Alte articole

Program cu publicul

Luni:        08:00-13:00
Marți:      11:00-16:00
Miercuri: 08:00-13:00
Joi:          11:00-16:00
Vineri     Fără program cu publicul

Contact

Registratură:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 496 458

Secretariat:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

Contabilitate:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 818 163

EMC:
Email: [email protected]
Telefon: 0769 673 605

 

Președinte

Dr. Sebastian Lupu