Leave a Comment

Din aceeasi categorie:
Informare legislativă 85/2020 – MOf – Ordin MS nr. 873/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului MS nr. 828/2020

Ordinul ministrului sănătății nr. 873/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 828/2020 privind măsurile de organizare şi desfăşurare a...

Informare legislativă 84/2020 – TD – CNAS – Modificare/completare Ordin MS nr. 397/2018 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a HG nr. 140/2018

Ordinului pentru modificarea și completarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 397/836/2018...

Închide